Poštovani posetioci kataloga

s

 

Informacije - o cenama i uslugama

Pojedinačnim artiklima nisu prikazane cene, zato što ih je moguće naručiti isključivo uz zakazanu montažu Sektor servisa. Ponuda kod vas na lokaciji od našeg servisera je potpuno besplatna. Ako želite da ugradite Alarm, Video nadzor, Računarsku mrežu, Ozvučenje ili sl. dovoljno je samo da pozovete 063/270-331 i zakažete sastanak. Naš tehničar će vas uputiti i dati vam najbolje rešenje prema situaciji na terenu. Opremu koja je prikazana, a koju mi ugrađujemo. Birana je isključivo po kvalitetu i lakoći korišćenja. Upoznajemo vas sa vašim obavezama a u skladu sa zakonom o privatnom obezbeđenju.

VAŽNO - Snimak preuzet sa rts.rs

Ko vam ugrađuje sisteme tehničke zaštite? Da li ste proverili to lice ili firmu? Da li to lice ima kriminalni dosije? Da li ima licencu za montažu? Da li je to lice prošlo lekarski pregled? Da li je to lice prošlo bezbednosnu proveru MUP-a? Da li to lice ugrađuje sisteme po pravilu struke i preporukama proizvođača? Da li će vas to lice ili firma obezbediti?

Tržište je puno kojekakvih sistema tehničke zaštite , koji ne zadovoljavaju standarde - loš kvalitet - nema garanciju , nisu laki za upotrebu i nisu ispitivani od nadležnih organa. Skrećemo pažnju da cena nije najbitnija.

Sami birate firmu koja će vam ugrađivati sisteme tehničke zaštite. Neka to bude proverena firma.

e mail: office@sektor.rs

e mail: pejcicb@yahoo.com

 

Legitimacija